Zakelijk

Psychotherapie en psychologsiche begeleiding kan worden vergoed via de basisverzekering. Ik heb hiervoor met de volgende zorgverzekeraars contracten: Zilveren Kruis, VGZ, VZR en Menzis. Het is de noodzakelijk dat uw huisarts een verwijsbrief kan overleggen. Uw huisarts kan u verwijzen voor generalistische basis ggz of voor gespecialiseerde ggz.

Op de verwijsbrief moet tenminste staan: 
de naam en geboortedatum, de reden van verwijzing, de aard van de verwijzing (generalistische basis ggz of gespecialiseerde ggz) en de vermoedelijke diagnose. Er wordt teruggerapporteerd naar de verwijzend huisarts, tenzij de cliënt hier expliciet bezwaar tegen maakt.

Verder ben ik wettelijk verplicht om naar uw legitimatie en verzekeringsbewijs te vragen en een kopie in het dossier op te nemen.

In 2020 bedraagt het wettelijk eigen risico 385 euro per jaar, dat door uw zorgverzekeraar in mindering wordt gebracht op uw vergoeding.

Als u een afspraak niet of niet tijdig afzegt, uiterlijk 24 uur van te voren, komen de kosten hiervan volledig voor uw rekening (no show). Ik hanteer voor een gemiste sessie een tarief van 45 euro.

Indien geen contract is afgesloten met de verzekeraar betaalt u zelf de rekening. Maar ook in dat geval kunt u een groot deel van je behandeling vergoed krijgen. De hoogte van de vergoeding hangt dan af van de vorm van je verzekeringspolis: natura of restitutie. U krijgt bij een naturapolis in het algemeen 50 à 70 % van de verzekeraar terug. Bij een restitutiepolis is de vergoeding groter. Er zijn enkele zorgverzekeraars die een zuivere restitutiepolis aanbieden waarmee de cliënt recht heeft op 100% vergoeding van het NZa-tarief.  Zie voor informatie: Zorgverzekeraars Nederland: www.zorgverzekeraars.nl

Als u een behandeling wilt voor klachten welke niet vallen onder verzekerde zorg, dient u de behandeling zelf te betalen. Daarvoor worden de betalingsvoorwaarden voor psychotherapeuten en klinisch psychologen (LVVP) gehanteerd. Klik hier voor meer informatie.