Irma Roovers

Bio

Irma Roovers is Big geregistreerd klinisch psycholoog, GZ psycholoog en psychotherapeut. In haar opleiding volgde ze de hoofdrichting psychodynamische psychotherapie en persoonlijkheidsonderzoek.
Daarna heeft ze zich ontwikkeld in onderzoek en behandelmogelijkheden met betrekking tot de diverse vormen van gehechtheid. Ze heeft ruime ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en voert sinds 2000 een eigen praktijk waar ze onder andere veel cliënten behandeld die geadopteerd zijn. Daarnaast doet ze persoonlijkheidsonderzoek in het kader van justitie en is ze docent ‘projectieve technieken’ aan de verschillende GZ-opleidingen.       

"Mijn passies zijn, naast muziek en hardlopen, voornamelijk duiken en klimmen. Voor mij is dit een metafoor van mijn werkwijze. In een buddysysteem ga je, in wederzijds vertrouwen, goed gecheckt en gezekerd, de uitdaging met jezelf aan: je begint vanuit stabilisatie om in alle rust de situatie op te nemen en op je te laten inwerken. Van daaruit vertrek je. Klimmen is kijken, klimmen is reiken. Ervaren dat je net iets verder mag reiken dan je tot dan toe gewend was. Daar ligt de uitdaging. Je daalt af daar waar het nodig is en de diepte gevoeld mag worden. Je zoekt het spanningsveld op om te zien en ervaren hoe je je daar verhoudt en of daar een verschuiving kan plaatsvinden. Gaandeweg zul je jezelf steeds beter leren kennen en inzicht krijgen hoe je beter met  jezelf in de verschillende situaties om kunt gaan."

Kwaliteit

Beroepsregistraties:

  • Big register (overheid):
  • Klinisch Psycholoog en GZ Psycholoog bignr. 890.500.32.825
  • Psychotherapeut Bignr. 190.500.32.816

Lidmaatschappen:

  • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
  • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
  • Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP)
  • Vereniging voor Kinder en Jeugd Psychotherapie (VKJP)

Door mijn beroepsregistraties en lidmaatschappen ben ik gehouden aan de beroepscode van de betreffende beroepsverenigingen. Voor informatie over wet en regelgeving  o.a  de  beroepscode, Wet Op Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO), Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Klachtenregeling verwijs ik naar de website van de LVVP. Klik door op informatie voor clienten.