Adoptie

Veel van de clienten in mijn praktijk zijn op jonge leeftijd geadopteerd. Er heeft toen een scheiding plaatsgevonden die een  betekenis heeft voor de hechting. Daarnaast is een kind meestal  van de ene op de andere dag naar de andere kant van de wereld gevlogen, is van de ene naar de andere cultuur overgeplaatst en wordt een lange familietraditie doorbroken. Hoe goed de nieuwe ouders ook hun best hebben gedaan en hoeveel betrokkenheid er ook is en is geweest, toch kan de voorliggende geschiedenis een weerslag hebben op de persoonlijkheidsontwikkeling. In wezen geldt hetzelfde voor pleegzorgplaatsingen. Dat hoeft niet negatief te zijn maar betekent wel een extra ontwikkelingstaak en daarbij kan psychotherapie geïndiceerd zijn. Wanneer deze taak goed volbracht wordt is, kan dit een extra dimensie aan de persoonlijkheid toevoegen.  

Vanaf 2000 heb ik ruime ervaring opgebouwd met psychotherapie bij clienten met gehechtheid en/of adoptieproblematiek.