Psychotherapie, Diagnostiek en coaching

Psychotherapie

Psychotherapie is een proces waarbij u actief aan het werk gaat met uw problemen. De hulp die ik bied is afgestemd op uw klachten, hulpvraag, achtergrond en persoonlijkheid. Tijdens de intake inventariseer ik de betreffende aspecten, kom tot een indicatiestelling en doe u dan een passend voorstel (behandelplan). Wanneer u daarmee instemt en het contact klikt, kunnen we aan de slag. Tenzij u daar bezwaar tegen heeft vindt terugkoppeling naar de verwijzend huisarts plaats.

Een therapiegesprek duurt 45 minuten en vindt, afhankelijk van de aard van de problematiek en de gekozen behandelvorm wekelijks of een keer per twee weken plaats. Psychotherapie kan kort of lang duren afhankelijk van de indicatiestelling.

Klachten die een indicatie kunnen zijn voor psychotherapie zijn:depressieve gevoelens, angstklachten, onzekerheid, identiteitsproblemen, problemen met vriendschappen en intimiteit, verminderd vermogen langdurige relaties aan te gaan, onbegrepen gevoelens.

Wanneer u zich hierdoor aangesproken voelt kunt u een berichtje sturen naar i.vanlingeroovers@extenzo.nu, waarin u kort schetst wat uw klachten en hulpvraag zijn en wat uw telefoonnummer is. Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Diagnostiek

Het is mogelijk een enkel diagnostisch traject te doorlopen. Een zogenaamd Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO)vertrekt vanuit de vraagstelling die u ten aanzien van uzelf heeft. Gezamenlijk gaan we met behulp van diverse tests op zoek waardoor verheldering en inzicht ontstaat.

Coaching

Ook coaching is mogelijk en geef ik op basis van mijn kwaliteiten als psychotherapeut. Je leert jezelf beter kennen waardoor je in staat bent de passende keuze(s) te maken bij bijvoorbeeld levens en/of loopbaanvragen.