Gehechtheid en hechting

Een veilige hechting is de basis van ons bestaan. Het is een voorwaarde met betrekking tot de stappen die we daarna zetten. Helaas gaat het niet bij iedereen even goed. Een kind kiest op dat moment de best mogelijke overleving dat helaas soms op latere leeftijd als destructief patroon tegen je kan keren. Daar kan je in psychotherapie aan werken.

Psychotherapie

Psychotherapie is een proces waarin je aan de slag gaat met jezelf, met de problemen waarmee je vastloopt en de onderliggende gevoelens. Een psychotherapeut kan de problemen niet voor je oplossen maar kan je wel helpen om, in wederzijds vertrouwen, pijnlijke ervaringen te verwerken. Sessies vinden wekelijks of een keer per twee weken plaats. Klachten die een indicatie kunnen zijn voor psychotherapie zijn onder andere: depressieve gevoelens, angstklachten, onzekerheid en identiteitsproblemen.
Lees meer

Adoptie

Veel van de clienten in mijn praktijk zijn op jonge leeftijd geadopteerd. Er heeft toen een scheiding plaatsgevonden die een  betekenis heeft voor de gehechtheid van het kind. Hoe goed de nieuwe ouders ook hun best hebben gedaan. In wezen geldt dat ook voor pleegzorgplaatsingen. Dat hoeft niet negatief te zijn maar betekent wel een extra ontwikkelingstaak. Psychotherapie kan hierbij helpen.

Over Irma Roovers

Na mijn opleiding als psycholoog en psychotherapeut heb ik me  ontwikkeld in onderzoek naar en behandelmogelijkheden van diverse vormen van gehechtheid. Mijn passies zijn muziek, duiken en vooral klimmen. Voor mij is dit een metafoor van mijn werkwijze.
Lees meer